top of page

Consulting in internationalisatie

Globalisering

Onze samenleving wordt steeds internationaler. Steeds meer mensen gaan de grens over om te werken, te studeren of vinden hun liefde buiten hun eigen landsgrenzen.

Ook in Nederland merken we dat. Het aanbod voor de niet-Nederlandse doelgroep wordt groter?

Moet u of uw organisatie daar ook iets mee?

En zo ja, wat en hoe dan?

Uw intercultural consultant zal beginnen met o.a. de volgende vragen te stellen voordat er actie ondernomen wordt. 

  • Waarom wilt u hier op inspelen

  • Hoe belangrijk is deze doelgroep voor u 

  • Hoe snel moet dit gebeuren

  • Heeft u budget beschikbaar voor deze transformatie

  • Is er interne expertise op het gebied intercultureel management

  • Kan de transformatie duurzaam zijn

  • Is dit goed voor uw organisatie

  • Hoe ver wilt u hier in gaan

  • enz..

Voor iedereen en elke organisatie is dit anders en de modificaties variëren sterk per bedrijf. Er is geen ideaal plaatje. Samen gaan we dit proces aan op een gestructureerde manier.

bottom of page